Matheman
Coaching od podstawówki do matury
Pomoc z matematyki dla wszystkich szkół
podstawowa, liceum i gimnazjum
Termine im Schuljahr

Terminy na rok szkolny 2021/2022

(wszystkie dane bez gwarancji)
tutaj terminy ferii: Schulferien.org
tutaj kalendarz na rok szkolny 2021/22: rok szkolny 2021/2022, Berlin/Brandenburg
tutaj kalendarz z Abi i MSA 2021/22: rok szkolny 2021/2022, Matheman
tutaj terminy wszystkich egzaminow 2020/21: (Termine2021/2022, Stand styczen 2021)

Prüfungstermine:

Egzamin Data Przedmiot Komentarz
BBR 2022
Berufsbildungsreife
9.Klasse
 
 
26.04.2022
28.04.2022
30.05.2022
10.06.2022
centalny pisemny egzamin z języka niemieckiego
centralny pisemny egzamin z matematyki
centalny zastępczy egzamin z języka niemieckiego
centralny zastępczy egzamin z matematyki
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Egzamin Data Przedmiot Komentarz

MSA, eBBR 2022
Mittlerer Schulabschluss
10.Klasse


 

ab 25.10.2021
ab 07.03.2022
ab 07.03.2022

28.04.2022
26.04.2022
04.05.2022
03.06.2022
30.05.2022
10.06.2022
prezentacja, gimnazja
prezentacja
centalny ustny egzamin z pierwszego języka obcego

centralny pisemny egzamin z matematyki
centalny pisemny egzamin z języka niemieckiego
centalny pisemny egzamin z pierwszego języka obcego
centalny zastępczy egzamin z pierwszego języka obcego
centalny zastępczy egzamin z języka niemieckiego
centralny zastępczy egzamin z matematyki
12-letnie nauczanie
dla wszystkich
10:00 Uhr

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

10:00 Uhr
10:00 Uhr

Egzamin Data Przedmiot Komentarz
Matury 2022
Reifeprüfung
12. oder 13.Klasse


 
do 05.04.2022


05.04.2022
od 06.04.2022
najwcześniej 1 dzień
po ogłoszeniu
dopuszczenia do matury
od 25.04.2022
03.05.2022

od 16.05.2022
25.05.2022
bis 01.07.2022
bis 05.07.2022
06.07.2022
ustalenie ocen w 4. semestrze
ogłoszenie ocen 4.semestru,
dopuszczenie do egzaminow maturalnych
ostatni dzien nauczania
egzaminy 5.członu matur
egzaminy pisemne
centralny podstawowy i rozszeżony(3. człon)
egzamin z matematyki

wskazówki do egzaminu maturalnego,
kurs podstawowy

wskazówki do egzaminu maturalnego,
kurs rozszeżony

egzaminy ustne
cetralny zastępczy egzamin z matematyki
ogłoszenie wyników egzaminów
wydanie świadectw maturalnych
ostatni dzień roku szkolnego 2021/2022
prezentacja
9:00 Uhr
9:00 Uhr

9:00 Uhr
9:00 Uhr

wszystkie terminy (uaktualnione stuczen 2021)

Copyright (c) 2016 Matheman Wszystkie prawa zastrzerzone, Impressum