Matheman
Coaching od podstawówki do matury
Pomoc z matematyki dla wszystkich szkół
podstawowa, liceum i gimnazjum
Termine im Schuljahr

Terminy na rok szkolny 2020/2021

(wszystkie dane bez gwarancji)
tutaj terminy ferii: Schulferien.org
tutaj kalendarz na rok szkolny 2020/21: Schulkalendar 2020/21, Berlin/Brandenburg
tutaj terminy wszystkich egzaminow 2020/21: (Termine2020/2021, Stand wrzesien 2019)

Prüfungstermine:

Egzamin Data Przedmiot Komentarz
BBR 2021
Berufsbildungsreife
9.Klasse
 
 
25.03.2021
15.04.2021
19.05.2021
21.05.2021
centalny pisemny egzamin z języka niemieckiego
centralny pisemny egzamin z matematyki
centalny zastępczy egzamin z języka niemieckiego
centralny zastępczy egzamin z matematyki
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Egzamin Data Przedmiot Komentarz

MSA, eBBR 2021
Mittlerer Schulabschluss
10.Klasse


 

od 26.10.2020
od 09.03.2021
od 09.03.2021

25.03.2021
15.04.2021
20.04.2021
12.05.2021

19.05.2021
21.05.2021
prezentacja, gimnazja
prezentacja
centalny ustny egzamin z pierwszego języka obcego

centralny pisemny egzamin z matematyki
centalny pisemny egzamin z języka niemieckiego
centalny pisemny egzamin z pierwszego języka obcego
centalny zastępczy egzamin z pierwszego języka obcego
centalny zastępczy egzamin z języka niemieckiego
centralny zastępczy egzamin z matematyki
12-letnie nauczanie
dla wszystkich
10:00 Uhr

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

10:00 Uhr
10:00 Uhr

Egzamin Data Przedmiot Komentarz
Matury 2021
Reifeprüfung
12. oder 13.Klasse


 
do 23.03.2021


23.03.2021
od 24.03.2021
najwcześniej 1 dzień
po ogłoszeniu
dopuszczenia do matury
od 12.04.2021
04.05.2021

od 06.05.2021
21.05.2021
do 18.06.2021
do 21.06.2021
23.06.2021
ustalenie ocen w 4. semestrze
ogłoszenie ocen 4.semestru,
dopuszczenie do egzaminow maturalnych
ostatni dzien nauczania
egzaminy 5.członu matur
egzaminy pisemne
centralny podstawowy i rozszeżony(3. człon)
egzamin z matematyki

wskazówki do egzaminu maturalnego,
kurs podstawowy

wskazówki do egzaminu maturalnego,
kurs rozszeżony

egzaminy ustne
cetralny zastępczy egzamin z matematyki
ogłoszenie wyników egzaminów
wydanie świadectw maturalnych
ostatni dzień roku szkolnego 2020/2021
prezentacja
9:00 Uhr
9:00 Uhr

9:00 Uhr
9:00 Uhr

wszystkie terminy (uaktualnione w wrzesien 2019)

Copyright (c) 2016 Matheman Wszystkie prawa zastrzerzone, Impressum